POLITIKA VARNOSTI OSEBNIH DEJAVNOSTI

Odgovorno

MPM Group AG
1, Haaptstrooss
L- 6869 Wecker

Zastopajo ga:
Jana Bagarova (upravni odbor)

Telefon: (00352) 288 679-65

E-pošta: help@mpm-group.com

Pooblaščenec za varstvo podatkov

Odvetnik Jan Marschner
Trg 9
D-04109 Leipzig/Nemčija

E-pošta: jm@datenschutzbeauftragter-leipzig.de
Telefon: (0049) 341 26 18 93 73

Zagotavljanje spletne strani in dnevniških datotek

Ob vsakem priklicu našega spletnega mesta naš sistem, tj. spletni strežnik, samodejno zbira informacije iz sistema kličočega računalnika ali končne naprave uporabnika. Zbiramo naslednje podatke:

• Informacije o vrsti brskalnika in uporabljeni različici.
• Operacijski sistem uporabnika
• Ponudnik internetnih storitev uporabnika
• naslov IP uporabnika
• Datum in čas dostopa
• Spletne strani, s katerih uporabnikov sistem dostopa do našega spletnega mesta
• Spletne strani, do katerih uporabniški sistem dostopa prek našega spletnega mesta

Pravna podlaga za začasno shranjevanje teh podatkov in dnevniških datotek je čl. 6 odst. 1(f) DSGVO.

Začasna hramba naslova IP s strani sistema je potrebna za omogočanje dostave spletnega mesta na uporabnikov računalnik. V ta namen mora naslov IP uporabnika ostati shranjen ves čas trajanja seje.

Shranjevanje zgoraj navedenih podatkov v dnevniških datotekah se izvaja zaradi zagotavljanja funkcionalnosti našega spletnega mesta. Poleg tega nam ti podatki služijo za optimizacijo spletnega mesta in zagotavljanje varnosti naših sistemov informacijske tehnologije.

The temporary storage of the IP address by the system is necessary to enable delivery of the website to the user’s computer. For this purpose, the user’s IP address must remain stored for the duration of the session.

The storage of the above-mentioned data in log files is done to ensure the functionality of our website. In addition, this data serves us to optimise the website and to ensure the security of our information technology systems.

Zgoraj navedeni podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. V primeru zbiranja podatkov za zagotavljanje spletne strani je to takrat, ko se zadevna seja konča.

V primeru shranjevanja podatkov v dnevniških datotekah se to zgodi najpozneje po 28 dneh. Shranjevanje po tem obdobju je mogoče. V tem primeru IP naslov uporabnika izbrišemo ali odtujimo, tako da dodelitev kličočega odjemalca ni več mogoča, vsebovani podatki pa nimajo več nobene osebne reference.

Zbiranje podatkov za zagotavljanje spletne strani in shranjevanje podatkov v dnevniških datotekah izvaja izključno naš ponudnik tehničnih storitev, družba Google (Google Cloud).

Načeloma lahko ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, v skladu s čl. 21 DSGVO. Osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava namenjena uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

Kontakt prek e-pošte

Z nami lahko stopite v stik prek navedenega e-poštnega naslova. V tem primeru bodo shranjeni osebni podatki pošiljatelja, tj. uporabnika, ki so bili posredovani z zahtevo.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov, posredovanih med vzpostavljanjem stika z nami, je v splošnem čl. 6, odst. 1(f) DSGVO. Zakoniti interes je izvajanje komunikacije. Če je namen stika sklenitev pogodbe/mandata, je dodatna pravna podlaga za obdelavo podatkov člen 6(1) DSGVO. 6(1)(b) DSGVO.

Obdelava teh osebnih podatkov nam služi izključno za izvedbo stika.

Vsi podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za dosego namena, za katerega so bili zbrani. Za osebne podatke, poslane po elektronski pošti, to velja, ko se ustrezni pogovor z uporabnikom konča. Pogovor je končan, ko okoliščine kažejo, da je zadevna zadeva dokončno pojasnjena.

Načeloma lahko ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, v skladu s čl. 21 DSGVO. Osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Območje za prijavo

Našim partnerjem ponujamo možnost prijave na našem spletnem mestu z navedbo osebnih podatkov. V postopku prijave se zbirajo naslednji podatki:
• uporabniško ime
• geslo

Ob prijavi se shranijo tudi naslednji podatki:
• IP naslov uporabnika
• datum in čas prijave

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je čl. 6 odst. b) DSGVO (izpolnitev pogodbe), saj je prijavno območje potrebno za izpolnitev pogodbe ali izvajanje predpogodbenih ukrepov. Pravna podlaga za shranjevanje dnevniških datotek je člen 3(1) Direktive DSGVO. 6 odst. 1(f) DSGVO.

V območju za prijavo si lahko partner ogleda podatke in dokumente, ki so shranjeni zanj.
Zgoraj navedeni podatki bodo izbrisani takoj, ko ne bodo več potrebni za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani. To velja v primeru, ko podatki niso več potrebni za izvajanje pogodbe. Tudi po sklenitvi pogodbe se lahko pojavi potreba po shranjevanju osebnih podatkov partnerja zaradi izpolnjevanja pogodbenih ali zakonskih obveznosti (npr. obveznost davčne hrambe).
Dnevniške datoteke za prijavo v sistem se iz varnostnih razlogov hranijo 28 dni, nato pa se izbrišejo.

Načeloma lahko ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, v skladu s čl. 21 DSGVO. Osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

YouTube

Na našo spletno stran smo vključili videoposnetke prek platforme Youtube. Youtube je storitev družbe Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (v nadaljevanju “Google”).

Videoposnetki so na voljo v razširjenem načinu varstva podatkov. To pomeni, da se Googlu samo z dostopom do našega spletnega mesta ne posredujejo nobeni podatki. Videoposnetek se naloži šele, ko kliknete na sliko predogleda ustreznega videoposnetka, zaradi česar se Googlu posredujejo vaši osebni podatki.

Za obdelavo podatkov je odgovoren izključno Google. Informacije najdete na spletni strani https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Pravice zadevne osebe

Če so izpolnjeni zakonski pogoji, ste upravičeni do naslednjih pravic:

• Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami (člen 15 DSGVO)
• Pravica do popravka netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami (člen 16 DSGVO)
• pravica do izbrisa osebnih podatkov (člen 17 DSGVO)
• Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov (člen 18 DSVO).
• Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov (člen 21 DSVO)
• Pravica do prenosljivosti podatkov (člen 20 DSVO)

Pravica do pritožbe pri nadzornem organu

Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši GDPR.

Nujnost obdelave podatkov

Zagotavljanje osebnih podatkov ni niti zakonsko niti pogodbeno zahtevano, vendar je v nekaterih primerih – kot je pojasnjeno zgoraj – tehnično potrebno. Teh osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati. Vendar pa brez posredovanja osebnih podatkov ni mogoče priklicati spletnega mesta, stopiti v stik z nami po elektronski pošti, uporabiti prijavnega območja ali skleniti pogodbe.

Brez avtomatiziranega sprejemanja odločitev ali profiliranja

Takšni algoritmi se ne uporabljajo.