Impressum

Poskytovateľ služieb

MPM Group AG
1, Haaptstrooss
L- 6869 Wecker

Zastúpená:
Jana Bagarova (predstavenstvo)

Telefón: (00352) 288 679-65

E-mail: help@mpm-group.com

HR: Luxembursko B219195
Číslo súboru: 2017 2210 865
IČ DPH: LU29930487